Få den bedste hjælp til udfærdigelse af skøde

26 July 2019
Astrid Pedersen

editorial

Når du står for at skulle underskrive en købsaftale, skal du huske, at dette ikke er det eneste vigtigt dokument i forbindelse med en bolighandel. Der er også skødet.

Hvorfor har jeg brug for at opdatere boligens skøde ved bolighandel?

Det er meget vigtigt, at det skøde, som eksisterer på boligen, bliver opdateret i forbindelse med salg eller overdragelse af en ejerbolig. Skødet er nemlig den eneste offentligt tilgængelige dokumentation for boligens ejerforhold.

Køber du således et hus eller en lejlighed, vil skødet fungere som dit bevis på dit retmæssige ejerskab over ejendommen. Skødet vil ligge offentligt tilgængeligt med alle opdaterede oplysninger i den digitale version af Tingbogen, hvor alle borgere med et NemID vil kunne se det. På den måde kan ejendomsmæglere og potentielle boligkøbere undersøge, om vedkommende, som udgiver sig for at være boligens ejer, nu også er det.

Derfor er det vigtigt, at du får ændret alle relevante oplysninger vedrørende boligens ejerforhold i skødet snarest efter overtagelsen, hvad end der er tale om en overdragelse eller en bolighandel. Hvis det stadig af skødet fremgår, at forrige ejer stadig ejer boligen, vil han eller hun kunne drage uretmæssige fordele heraf – for eksempel sælge boligen én gang til, og dermed score dobbelt fortjeneste, eller optage lån i boligen. Hverken potentielle købere, ejendomsmæglere eller långivere vil ane uråd, hvis personen er opført som ejer i boligens tinglyste skøde.

Hvem kan hjælpe mig med mit skøde?

Hvis du vil være helt sikker på, at proceduren med udfærdigelse af skøde og optagelse af skødet i Tingbogen foregår på reglementeret vis, kan du trygt overlade opgaven til en dygtig og erfaren boligadvokat. Udfærdigelse og tinglysning af skøde er en standard opgave i forbindelse med den samlede pakke, en boligadvokat typisk vil tilbyde i forbindelse med bistand til bolighandel. Du kan læse mere om hjælp til skøde på eboligadvokat.dk/skoede

More articles