Hjælp til misbrugsramte pårørende på et misbrugscenter

Hjælp til misbrugsramte pårørende på et misbrugscenter

Et misbrug er et misbrug, uanset om objektet for misbruget er en substans (som for eksempel alkohol, narkotika eller receptpligtig medicin) eller om du har udviklet en afhængighed af eksempelvis spil, sex, skærme eller shopping. Misbruget er karakteriseret derved, at forbruget af pågældende ”stof” har taget magten over din hverdag, i en grad så at du har svært ved – eller er ganske ude af stand til – at føre en almindelig tilværelse.

Job, bolig, venner og familie ofres på afhængighedens alter, og mange misbrugere oplever at måtte gældsætte sig for at financiere misbruget, således at de havner i økonomisk ruin. Alt, hvad der burde betyde noget i eens liv – det være sig venner, børn, ægtefælle, forældre eller kolleger – vil ryge i baggrunden til fordel for misbrugets objekt. Ofte når en misbruger at miste alt – inklusive sig selv – hvis misbruget ikke bliver stoppet i tide.

Hvordan hjælper jeg en misbruger?

Er du i tæt relation til en misbrugsramt person – for eksempel i egenskab af ven, ægtefælle, kæreste eller slægtning – bør du ikke tøve med at opsøge støtte og bistand, når du ønsker at hjælpe vedkommende ud af hans eller hendes afhængighed. Det kan nemlig være temmelig risikabelt på egen hånd at forsøge sig med såvel konfrontation som afvænning. Der er rigtig meget, som kan gå galt i processen – og derfor bør du, for at være på den sikre side, sørge for at du har den rette hjælp i baghånden inden du kaster dig ud i projekt afvænning.

Denne hjælp kan du for eksempel få på et misbrugscenter. Et misbrugscenter er et center til misbrugsbehandling, og behandler alle former for afhængighed lige fra ludomani til alkoholisme og afhængighed af receptpligtig medicin.

Behandlingscenter Stien er et af de misbrugscentre i Danmark, som har specialiseret sig i behandling af alkoholisme og pillemisbrug – læs mere på behandlingscenter-stien.dk