Få styr på dit skøde, når du køber bolig

26 July 2019
Astrid Pedersen

editorial

Det er vigtigt at sørge for opdatering af skøde, når en lejlighed eller et hus skifter hænder. Uanset om der er tale om en overdragelse – for eksempel internt i familien efter et dødsfald eller en fraflytning – eller om et decideret salg, skal skødet opdateres og tinglyses på ny. Kun på den måde sikres det, at skødet afspejler boligens faktiske ejerforhold. Det samme gør sig også gældende i forbindelse med eksempelvis skilsmisse eller ophørt samliv, hvor den ene af parterne skal overtage det hus eller den lejlighed, som før var del af et sameje.

Hvorfor skal min nye boligs skøde opdateres?

Når det er vigtigt at opdatere skødet, hænger det sammen med, at skødet er den eneste officielle og offentligt tilgængelige dokumentation for boligens retmæssige ejerforhold. Skødet ligger tilgængeligt i et online register, som hedder Tingbogen. Før i tiden var tingbogen en fysisk bog, som lå tilgængelig for borgere på et kommunalt kontor.

Nu om stunder er Tingbogen digitaliseret, og således tilgængelig for borgere online – er du således i besiddelse af NemId, kan du via Tingbogen søge oplysninger på et hus eller en lejlighed. Dette gælder også for eventuelle långivere, ejendomsmæglere og potentielle købere. Hvis det stadig er forrige ejer, som står opført som ejer af boligen i skødet, vil han eller hun altså kunne drage fordel heraf og eksempelvis optage lån i boligen – eller måske endda sælge den igen til en intetanende køber.

Få hjælp til skødet hos din boligadvokat

Derfor er det vigtigt at få opdateret skødet hurtigst muligt efter en afsluttet bolighandel. Den proces, ved hvilken skødet optages i Tingbogen – og dermed vitterliggøres over for offentligheden – kaldes tinglysning. Din boligadvokat kan sørge for, at denne procedure går efter bogen, at skødet er korrekt udfærdiget og opstillet, og at det indeholder de påkrævede oplysninger. Find din skøde boligadvokat på eboligadvokat.dk

More articles