Lad boligadvokaten om at opdatere dit skøde

26 July 2019
Astrid Pedersen

editorial

Måske tror du, at alt er på plads når først du har skrevet under på købsaftalen og fået overdraget nøglerne til din nye lejlighed eller til drømmehuset. Men der venter desværre mere papir arbejde forude. Det til boligen hørende skøde skal nemlig opdateres med oplysninger vedrørende det nye ejerforhold.

Dette er mere vigtigt, end man umiddelbart skulle tro. For selv om skødet indeholder færre oplysninger end købsaftalen, er det et særdeles centralt dokument. Det er nemlig den eneste offentligt tilgængelige dokumentation for dit ejerforhold over huset eller lejligheden.

Hvorfor skal skødet på min nye bolig opdateres og tinglyses på ny?

Skødet ligger nemlig i et digitalt register, som er en nutidig version af tidligere tiders fysiske Tingbog. I gamle dage lå Tingbogen på et offentligt kontor, og alle borgere havde adgang til oplysninger heri. Nu om stunder er Tingbogen digitaliseret, og ligger således på internettet.

Alle med et NemID har adgang til at slå en bolig op i Tingbogen, og af boligens skøde vil det fremgå, hvem boligens retmæssige ejer er. Hvis skødet ikke er opdateret med korrekt information, vil det være muligt for forrige ejer på uretmæssig vis at drage fordel heraf – for eksempel ved at sælge boligen endnu en gang, og dermed score dobbelt fortjeneste, eller ved at optage lån i boligen, selv om han eller hun har solgt denne.

Derfor er det vigtigt, at skødet – så snart bolighandelen er afsluttet – opdateres og tinglyses så hurtigt som muligt.

Hvad er tinglysning af skøde?

Tinglysning er betegnelsen for den procedure, ved hvilken skødet optages i Tingbogen efter opdatering af oplysninger og underskrift af såvel køber som sælger. Hvis du vil være helt sikker på, at skødet indeholder de rette oplysninger, at disse er opført efter gældende regulativer og at skødet er tinglyst på korrekt vis, kan du med fordel overlade opgaven til en dygtig advokat. Find ham eller hende på https://eboligadvokat.dk/skoede/

More articles