Stress symptomer og angst

Stress symptomer og angst

Går du rundt og føler dig stresset, og udviser du alle de klassiske symptomer på stress? Så bør du få afklaret, om det nu også er stress, du lider af – eller om det måske i virkeligheden er angst.

Angst og stress – lignende symptomer, forskellige behandlinger

Grunden til, at det er vigtigt at skelne imellem angst og stress, er, at de to tilstande bør behandles vidt forskelligt. Stress opstår som regel efter langvarigt pres og urealistiske forventninger til den stress ramtes formåen – gerne i forbindelse med et usundt arbejdsmiljø med mobning, støjgener, eller uklarhed i arbejdsopgaverne.

Stress kan desuden opstå som en reaktion på en kombination af faktorer, som hidrører fra såvel arbejdslivet som fra den private sfære, eller på en traumatisk hændelse eller livsændrende begivenhed. Er man ramt af stress, er det vigtigt, at man fjerner sig fra de stress fremkaldende omgivelser og faktorer, og giver krop og sjæl lov til at hele. Her spiller egenomsorg en stor og afgørende rolle, og hvis stress konstateres og behandles i tide, kan man faktisk blive helt helbredt uden langvarige skader på de kropslige eller kognitive funktioner.

Med angst forholder det sig sådan, at angsten ikke er betinget af udefra kommende faktorer. Derfor nytter det ikke noget, set fra et behandlingsmæssigt synspunkt, at sygemelde den angst ramte og bede ham eller hende om at holde sig i ro. Angst går nemlig ikke bare sådan i sig selv igen.

Hvori består en effektiv angst behandling?

Når et menneske lider af angst, er der tale om en lidelse, som er dybt rodfæstet i den enkelte personlighed. Derfor er det vigtigt, at en behandling mod angst tager udgangspunkt i det hele, unikke menneske, og griber angsten an som den manifesterer sig.

Angsten har lige så mange forskellige ansigter, som der er angst patienter. Men generelt kan man sige, at en terapeutisk angst behandling i meget høj grad består i bevidstgørelse og i at lære at leve med angsten, så den ikke kommer til at styre eens liv.

Du kan blive klogere på angst hos angstekspert.dk